komatsu
PC270-7    挖掘机
首页 二手机展场 挖掘机
设备详细信息
销售状态 可售
设备编号 DZ27029
制造厂(品牌) 小松
设备类型 国内组装
设备吨级 27吨(T)
生产年份 2015
设备存货地 常州
设备交付状态 现状交付
设备信息咨询:
电话:0519-81661366-603
传真:0519-81661368
E-mail:komatsu.kcr@komatsu.com.cn
马上询价本设备
如需查看更多图片,请登录后查看
用户名:
密 码:  我要注册
 使用条款   联系电竞竞猜   网站地图 
 
Copyright @ 2006 KOMATSU (CHANGZHOU) REBUILD CO.,LTD All rights reserved.     苏ICP备12016101号